طرح توجیهی دامپروری ۱۰۰ راسی گوسفند - يکشنبه 13 تير 1395
طرح توجیهی پرواربندی جوجه شترمرغ - يکشنبه 13 تير 1395
طرح توجیهی تولید یخچال خانگی - يکشنبه 13 تير 1395
پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت کامپیوتر - يکشنبه 13 تير 1395
طرح کارآفرینی راه اندازی فروشگاه لوازم تحریر - يکشنبه 15 فروردين 1395
طرح کارآفرینی احداث کارگاه تولید نان - يکشنبه 15 فروردين 1395
طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارگاه تولید خیار شور - يکشنبه 15 فروردين 1395
طرح توجیهی تولید نخ متوسط تا ضخیم - يکشنبه 15 فروردين 1395
طرح توجیهی کارخانه تولید روغن زیره - يکشنبه 15 فروردين 1395
طرح کارآفرینی تولید پیگمنت اکسید آهن - يکشنبه 15 فروردين 1395
طرح اقتصادی زودبازده تولید قفل درب شیشه های سکوریت - يکشنبه 15 فروردين 1395
طرح کارآفرینی تولید زعفران فرآوری شده - يکشنبه 15 فروردين 1395
صفحه قبل 1 صفحه بعد